SDH BABICE
× Info: Žádná další událost není k dispozici.

Efektivita hasících přístrojů


Hasící přístroje se liší především podle náplně – hasební látky. Ještě se na světě nenašla hasební látka, která rychle a spolehlivě zlikviduje hoření jakékoliv hořlavé látky. Tak jich tu najdete několik:

Pěnové hasící přístroje
 • Dobře hasí
 • - Hořlavé kapaliny: hasební pěna oddělí hořlavou kapalinu od plamene, oheň nemá „potravu“..
  - Pevné hořlavé látky: hasební pěna obsahuje vodu, eliminuje tedy i žhnutí. Voda je však pro hašení účinnější.
 • Špatně hasí
 • - Hořlavé plyny: stejný problém jako u vody.
  - Hořlavé kovy: hasební pěna obsahuje vodu, viz. voda.
  Pozor na požáry elektrických zařízení pod proudem, díky obsahuvody je vodivost zaručena.
  Práškové hasící přístroje
 • Dobře hasí
 • - Hořlavé kapaliny: hasební prášek působí proti samotnému plameni, plamen je likvidován velmi rychle.
  - Hořlavé plyny: stejně jako v případě hořlavých kapalin, je plamen sražen prakticky okamžitě.
 • Špatně hasí
 • - Pevné hořlavé látky: plamen je uhašen rychle, avšak látka žhne dál a může se znovu rozhořet.
  - Hořlavé kovy: opět může docházet ke vzniku nebezpečných plynů.
  - Prášek elektrický proud nevede, zařízení pod proudem je tedy možno hasit,avšak pozor na následné škody způsobené samotným práškem. Je velmi jemný, 7 takže odstraňování prášku např. z elektroniky (počítače nebo jiná drahá elektronika) či potravin je velmi obtížné, v druhém případě prakticky nemožné.
  Hasící přístroje CO2
 • Dobře hasí
 • - Hořlavé plyny: velmi rychle zřeďuje hořlavý plyn a likviduje plamen.
  - Hořlavé kapaliny: stejně jako u hořlavých kapalin – rychle zředí hořlavé páry kapaliny a likviduje plamen.
  - Elektrická zařízení: po hašení se CO2 vypaří do okolního prostředí a „nezanechává zbytky“ po hašení.
 • Špatně hasí
 • - Pevné hořlavé látky: stejně jako u prášku, srazí plamen, ale nezlikviduje žhnutí..
  - Hořlavé kovy: opět nebezpečí reakcí spojených s tvorbou nebezpečných plynů.