SDH BABICE
× Info: Žádná další událost není k dispozici.

Hašení požárů


Kroky ke spuštění hasicího přístroje jsou zřetelně popsány přímo na jeho lahvi.
Prostudujte si návod a občas si jen tak sami pro sebe tu situaci představte,jak byste se zachovali.

Důležité pravidlo č. 1
- zásah při požáru se musí provádět vždy po směru větru a vystřikující proud hasiva musí směřovat vždy na hořící předměty, nikoli do plamenů!
Důležité pravidlo č. 2
- dávejte si pozor na dostatečný odstup od požáru a hlavně na to, abyste proudem hasiva nepřenesli plameny na jiná místa
Důležité pravidlo č. 3
- hasíme vždy odspoda nahoru
Důležité pravidlo č. 4
- při hašení práškovými hasicími přístroji se doporučuje hasit přerušovaně
Důležité pravidlo č. 5
- pokud je to možné, použijte takový hasicí přístroj,který je vhodný pro hašení hořící látky.
- pokud totiž použijete nesprávný typ hasicího přístroje, můžete dokonce způsobit větší škody než samotný požár.