SDH BABICE
× Info: Žádná další událost není k dispozici.

Historie


Historie našeho sboru sahá až do začátku 20.století, poněvadž sbor byl ustaven dne 24.4. 1923 a činnost zahájil již po necelém roce, ke dni 8.4. 1924.
V den založení sbor čítal 13 aktivních členů. Za výzbroj a kroje sbor dobrovolných hasičů tehdy zaplatil 5.701,70 Kč. Městu Nuslím zaslal žádost, aby mu byla prodána již vyřazená stříkačka. Žádosti bylo vyhověno a stříkačka našemu sboru byla prodána za 2.000 Kč.

V polovině 20.století, přesněji dne 23.5. 1951, byl pro požární sbor zakoupen starý nákladní vůz. Požárníci po-té společnou prací „svůj první" vůz opravili, aby sloužil požární ochraně. Vůz byl koupen za 25.000 Kč.

Na začátku 21. století, roku 2009, bylo založeno družstvo žen, které se, stejně jako družstvo mužů, každoročně úspěšně účastní mnoha soutěží již populárního požárního sportu.

Jednotka je zařazena do jednotného integrovaného záchranného systému České republiky. Sbor každoročně pořádá v obci Den Čarodějnic.
Díky sponzorským darům a finanční podpoře obce sbor zrekonstruoval bývalý sklad v Hasičském domě, který je nyní využíván nejen sborem, obecními sdruženími a spolky, ale i Obecním úřadem pro veřejná zasedání či volby. Následně se kompletně opravila a nastříkala cisterna CAS 25 a vlek na požární stříkačku.
V roce 2013 se podařilo znovu zprovoznit PS 8 po 25ti leté pauze.

  Významné zásahy sboru

 • sbor se zúčastnil prvního hašení ohně 6.7.1926 v Tehovci
 • požár stohu občana Berana 28. 9.
 • požár stohu v těsné blízkosti statku JZD v roce 1953, byl založen malým chlapcem Fleišnerovým.
 • půlnoční požár v politické škole Ministerstva financí dne 5. 10. 1953, příčinou byl požár trámu komína. Hasičský sbor pracoval v této situaci velmi dobře
 • požár kontejneru u OÚ - 2009
 • únik nafty z traktoru u potoka Výmola – 2010
 • požár lesa na Hujaře - 2011
 • zaplavení pozemku č.p.78 - 2011
 • požár sazí v komíně dům č.p. 54 - 2012
 • požár v Topolové ulici.- 2012
 • požár trávy a plotu na pozemku domu č.p. 203 - 2012
 • nehoda osobního auta - 2012
 • hledání pohřešované osoby - 2012
 • kácení rizikových stromů v obci v říjnu až listopadu 2012

 • Současný sbor dobrovolných hasičů čítá k dnešnímu dni celkem 38 aktivních členů a stále se rozrůstá.