SDH BABICE
× Info: Žádná další událost není k dispozici.

VH 2018 se blíží...


Výbor SDH Babice svolává v souladu s platnými stanovami SH ČMS
čl. 76, odst. 1, písmeno a)  valnou hromadu, která se bude konat
dne 27. ledna 2018, od 18:00 hod, v Hasičském domě, v Babicích.

 

Program:

 1. Zahájení a přivítání hostů

 2. Volba předsedy valné hromady a zapisovatele

 3. Zpráva o činnosti za rok 2017

 4. Zpráva kontrolní a revizní rady SDH za rok 2017

 5. Plán činnosti na rok 2018

 6. Plán investic na rok 2018

 7. Odhlášení a přijetí nových členů

 8. Členské příspěvky

 9. Ocenění členů

 10. Diskuse

 11. Závěr